Kam na bicykli

Košice - Kysak

Cyklotrasa začína smerom do lesa. Pomaly naberáme výškové metre. Prvá zastávka, respektíve orientačný bod, je skokanský mostík. Prechádzame tromi drevenými mostíkmi a čoskoro sa široká lesná cesta zmení na úzky singletrack. Neskôr je dobré využiť možnosť zastávky na Chate Jahodná (579m n. m.). Pozdĺž celej trasy sa dajú doplniť zásoby vody v studničkách. Cieľom tejto cyklotrasy je sedlo Repy. Prejdeme na druhú stranu asfaltky smerujúcej na Jahodnú a pokračujeme po širokej, upravenej zvážnici. Nasleduje poriadne dlhé stúpanie. Zo sedla Repy pôjdeme už len smerom nadol, smerom k Jánošíkovej bašte. Následne prichádzame do Kysaku, kde sa na protiľahlom svahu vyskytuje miestna zjazdová trať, aj keď tu už cyklotrasa končí. Naspäť je možné íst buď vlakom, alebo obdobným spôsobom a v neposlednej rade samozrejme aj na bicykli. Trasa nie je veľmi náročná a vyznačuje sa hlavne parádnymi zjazdami. Zaujímavosti: Cesta hrdinov SNP Cesta hrdinov SNP je najdôležitejšia turistická magistrála na Slovensku. Siaha zo severovýchodu krajiny (Dukliansky priesmyk) až na západ po Bradlo. Odtiaľ pokračuje na Devín ako Štefánikova magistrála. Cesta hrdinov SNP prechádza väčšinou významných oblastí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania, alebo počas oslobodzovania krajiny v rokoch 1944 až 1945. Celá táto magistrála je značená červeným turistickým značením. Na území Slovenska je na väčšine trasy totožná s medzinárodnou turistickou cestou E8, celková dĺžka sa líši a podľa uvádzaných zdrojov kolíše medzi 720 - 750 km. Celkom Európska diaľková trasa E 8 meria 4390 km. Bankov Bankov považovali Košičania za staré výletné miesto. Z Bankova sa stalo turistické a športové stredisko, ktoré je vhodné pre peších turistov aj cyklistov.

Dĺžka trasy

25 km

Náročnosť

Stredne ťažká

Videné

3606