Kam na bicykli

Ťahanovce - Krásna - sútok Hornádu a Torysy - Nižná a Vyšná Hutka

Táto cyklotrasa by sa inak dala nazvať aj "Košické Hornádske mosty, hate a lavičky". Cyklotrasa začína pri "Súdkoch" v Ťahanovciach. Odtiaľ sa ide po ľavom brehu Hornádu po asfaltovom chodníku až po most na Hlinkovej. Pokračujeme úzkym trávnatým chodníčkom po ľavej hrádzi Hornádu až k súmostiu na Palackého. Cestou prejdeme schodíkmi popod železničný most, kde križujeme málo frekventovanú Rampovú ulicu s ďalším mostom. Pred mostmi na Palackého sa chodníček mení na pekný asfaltový cyklochodník. Lavičkou tesne pred súmostím prejdeme na druhý breh. Po niekoľkých metroch stočíme popod prvý most. Následuje aj druhý most. Tu sa terén mení na mierne rozbitú asfaltovú cestu a blastistý chodník. Za tretím mostom nás už čaká pekná cesta - betón a asfalt. Tá pokračuje až k splavu Nad Jazerom. Tu prejdeme po mostíku na ľavý breh. Pokračujeme prašnou cestou do Krásnej. V Krásnej sa cyklotrasa vráti späť k rieke a po jej ľavom brehu. Po prašnej ceste sa dostaneme až ku sútoku Torysy a Hornádu. Odtiaľ sa môžeme vrátiť do Krásnej po tej istej ceste, alebo po chvíli odbočíme vpravo a vraciame sa do Krásnej oblúkom cez Nižnú a Vyšnú Hutku. V Krásnej prejdeme cez mostík na opačnú stranu. Vraciame sa po asfaltovej ceste späť ku splavu Nad Jazerom. Odtiaľ ideme už späť do centra Košíc, a to po rovnakej trase ako sme prišli.

Dĺžka trasy

28 km

Náročnosť

Ľahká

Videné

3347